Αυγούστου 24, 2019

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ (3)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ

Δεκεμβρίου 05, 2018
Ωραίο ωσάν τη βλάστηση, την άνθιση και την καρποφόρηση ενός πολύχυμου δυνατού δέντρου, -κι ακόμα πιο ωραίο, γιατί στενότερα με τη ζωή μας πλέκεται,- είναι το ψυχικό ξετύλιγμα ενός δυνατού Νέου. Κι όσες φορές η Μοίρα μου καλόγνωμη βουλήθηκε να υψώσει μπροστά στα μάτια μου ένα τόσο θαμαστό θέαμα, ευλόγησα και με τα δυό μου τα χέρια τη ζωή.

Το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο από την στιγμή που γεννιόμαστε είναι ο χρόνος μας. Ο χρόνος που διαθέτουμε και που μας διατίθεται ως Θείο δώρο.μόνη μας βεβαιότητα από την στιγμή που γεννιόμαστε είναι ο θάνατος. Η μοιραία κατάληξη ενός κόσμου φθαρτού και αλύτρωτου.

ΠΕΡΙ ΦΥΛΗΣ

Οκτωβρίου 11, 2018

Φυλή: Όρος της Βιολογίας, χρησιμοποιούμενος ειδικώς δια τον άνθρωπον και υπό Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Πολιτικής… Βιολογικώς, φυλή είναι μια Συστηματική κατηγορία εις την κλίμακα ταξινομήσεως των οργανισμών η οποία είναι αμέσως κατωτέρα του είδους, της βασικής Βιολογικής και Συστηματικής μονάδος. Ο σημερινός άνθρωπος ανήκει εις το είδος Homo sapiens είναι δε πολυτυπικόν είδος, δηλαδή είδος που αποτελείται από περισσότερους του ενός τύπους έκαστος των οποίων συνιστά και μια μεγάλη ανθρώπινη ομάδα η οποία καλείται φυλή. Συμφώνως προς τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα ως ανθρώπινη φυλή ορίζεται σύνολο ατόμων τα οποία έχουν κοινό γονιδιακό απόθεμα (gene pool) διάφορο του γονιδιακού αποθέματος άλλων ομάδων. Ως κριτήρια διακρίσεως των φυλών χρησιμοποιούνται τόσο σωματικά γνωρίσματα ( κρανιακοί δείκται, ρινικοί δείκται, δείκτης προσώπου, σκελετός, ύψος χρώμα δέρματος, οφθαλμών, χρωματισμός και είδος τριχών κεφαλής κλπ) όσον και βιοχημικά (ομάδαι αίματος, παράγων ρέζους, ενζυμικά συστήματα κλπ)

© 2018-2019 News All Rights Reserved. Designed By CS