Αυγούστου 24, 2019

Το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο από την στιγμή που γεννιόμαστε είναι ο χρόνος μας. Ο χρόνος που διαθέτουμε και που μας διατίθεται ως Θείο δώρο.μόνη μας βεβαιότητα από την στιγμή που γεννιόμαστε είναι ο θάνατος. Η μοιραία κατάληξη ενός κόσμου φθαρτού και αλύτρωτου.

Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο μας, Πέμπτη 8/11 ώρα 13:00 (τοπική)- Βουλιαράτες

Ad Sidebar
© 2018-2019 News All Rights Reserved. Designed By CS