Σεπτεμβρίου 22, 2019

Μετά την προηγούμενη δράση μας στο κέντρο του Πειραιά, σειρά είχε σήμερα το κέντρο της πρωτεύουσας, η Αθήνα.

Μεγάλη ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2018 στο κέντρο του Πειραιά ,με θέμα την άναδρη δολοφονία των δύο αδερφών μας, Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη.

ΠΕΡΙ ΦΥΛΗΣ

Οκτωβρίου 11, 2018

Φυλή: Όρος της Βιολογίας, χρησιμοποιούμενος ειδικώς δια τον άνθρωπον και υπό Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Πολιτικής… Βιολογικώς, φυλή είναι μια Συστηματική κατηγορία εις την κλίμακα ταξινομήσεως των οργανισμών η οποία είναι αμέσως κατωτέρα του είδους, της βασικής Βιολογικής και Συστηματικής μονάδος. Ο σημερινός άνθρωπος ανήκει εις το είδος Homo sapiens είναι δε πολυτυπικόν είδος, δηλαδή είδος που αποτελείται από περισσότερους του ενός τύπους έκαστος των οποίων συνιστά και μια μεγάλη ανθρώπινη ομάδα η οποία καλείται φυλή. Συμφώνως προς τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα ως ανθρώπινη φυλή ορίζεται σύνολο ατόμων τα οποία έχουν κοινό γονιδιακό απόθεμα (gene pool) διάφορο του γονιδιακού αποθέματος άλλων ομάδων. Ως κριτήρια διακρίσεως των φυλών χρησιμοποιούνται τόσο σωματικά γνωρίσματα ( κρανιακοί δείκται, ρινικοί δείκται, δείκτης προσώπου, σκελετός, ύψος χρώμα δέρματος, οφθαλμών, χρωματισμός και είδος τριχών κεφαλής κλπ) όσον και βιοχημικά (ομάδαι αίματος, παράγων ρέζους, ενζυμικά συστήματα κλπ)

ΛΟΓΟΙ ΜΑΧΗΣ

Οκτωβρίου 11, 2018

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ

Οκτωβρίου 11, 2018
Ad Sidebar
© 2018-2019 News All Rights Reserved. Designed By CS